Paula (Spanje) is een basisschool lerares                                                Simona (Lithouwen) specialiteit muziek en programmeren

Bachelor basisschool lerares                                                                     Master kind en tiener psychologie

Miquel (Spanje) is een kunst docent                                                       Giulia Maria (Italië) specialiteit kunst 

Master Fine Arts en middelbaar onderwijs docent                               Bachelor Psychologie

 

De zomerschool wordt verzorgd door native speakers  en andere internationale begeleiders. Op deze manier leer je spelenderwijs en in de praktijk over de Spaanse taal en cultuur. De docenten werken allemaal op basisscholen in Nederland binnen een programma van "Mobility" vanuit de Europese Unie. Het project komt daarom mede tot stand met hulp van de Europese Unie.